زبان فنی

زبان فنی

5000 تومان – خرید
ابتدا فایل مورد نظر را خریداری کنید.
2065

زبان فنی

5000 تومان
2064

رباتیک

5000 تومان
2058

فلز کاری

5000 تومان
2053

مقاومت مصالح

5000 تومان
2043

علم مواد

5000 تومان
1396

سیالات

2000 تومان
1394

ترمودینامیک

2000 تومان
1389

استاتیک

2000 تومان
1385

ترمو حرارت

2000 تومان
1093

فیزیک یازدهم

2000 تومان
1081

فیزیک دهم

2000 تومان
877

تکنولوژی شاسی

2000 تومان
874

راه روسیه

2000 تومان
843

زبان تخصصی

2000 تومان
791

درس دو

2000 تومان 1500 تومان
704

روسی 1

2000 تومان
696

درس یک

2000 تومان 1500 تومان