درس یک

درس یک

 

 

 

زبان روسی پرگویش ترین زبان اروپا و هشتمین زبان دنیا است.یادگیری زبان روسی به خاطر گرامر پیچیده تر و همچنین کمتر بودن منابع یادگیری از یادگیری زبان انگلیسی دشوار تر است بنابراین آموزش این زبان نیاز به منابعی دارد که شما را قدم به قدم در این راه یاری نماید  .ما در اولین آموزش از سری آموزش های آموزش مقدماتی روسی به آموزش حروف الفبا و انواع تلفظ آن پرداخته ایم. طبیعی است که به دلیل ترجمه کلمه به کلمه برخی عبارات شما در این درس با تعدادی از کلمات بسیار پر کاربرد و آسان  این زبان نیز آشنا خواهید شد .

1500 تومان – خرید
ابتدا فایل مورد نظر را خریداری کنید.
2065

زبان فنی

5000 تومان
2064

رباتیک

5000 تومان
2058

فلز کاری

5000 تومان
2053

مقاومت مصالح

5000 تومان
2043

علم مواد

5000 تومان
1396

سیالات

2000 تومان
1394

ترمودینامیک

2000 تومان
1389

استاتیک

2000 تومان
1385

ترمو حرارت

2000 تومان
1093

فیزیک یازدهم

2000 تومان
1081

فیزیک دهم

2000 تومان
877

تکنولوژی شاسی

2000 تومان
874

راه روسیه

2000 تومان
843

زبان تخصصی

2000 تومان
791

درس دو

2000 تومان 1500 تومان
704

روسی 1

2000 تومان
696

درس یک

2000 تومان 1500 تومان